12 December 2013

CHRISTMAS LOADING

Długo mnie tu nie było, ale powróciłam!
A long time I wasn't here, but I come back!

MY INSTAGRAM: xoxo

12 September 2013

IT'S NO A INSPIRATIONS


Już zaczynam pisać tytuł posta "Ispirations", ale hola, hola. Nagle zdaję sobie sprawę, że tak naprawde inspiracji tam brak, bo w żaden sposób mnie to nie inspiruje. Bo dlaczego moją ikoną miałaby być ktoś, kto na dobrze zrobionym zdjęciu ma ładne buty, czy bluzkę. A tak właśnie się dzieje, w dzisiejszych czasach inspiracją staje się właśnie taka osoba, która oznacza się ładną torebką i opublikuje to zdjęcie w internecie. Tym sposobem inspiracji staje się z dnia na dzień coraz więcej, dlaczego ma mnie/nas to inspirować? Przecież w modzie nie chodzi o to aby kogoś naśladować. Oczywiście są ludzie, którzy są, po prostu są inspiracjami i ikonami i zawsze będą (Audrey Hepburn), ale oni nie  tylko wyróżniali się niepowtarzalnym stylem ale i zachowaniem. To osoba, którą możemy wiedzieć jaka jest naprawdę- nie tylko na pokazach mody, ale również jak pomaga innym ludziom.
Already starting to write title of the post "Ispirations" but hola, hola. Suddenly I realize that it really lack of inspiration there, because it does not inspire me. Because why my icon would be someone who is a well-made-image has nice shoes or shirt. And this is what happens nowadays is inspired by just such a person, which is a nice bag and publish this photo on the Internet. In this way, inspiration become by more and more, so why have me / us inspire you. After all, fashion is not about to imitate someone. Course there are people who are just inspirations and icons are and always will be (Audrey Hepburn), but they are not only distinguished by a unique style but also behavior, a person, which can be know what is really-not only in fashion shows, but also how to help other people.
  
 
 

19 August 2013

OTHER TOPICS


Zawsze kiedy nie ma mnie w domu więcej niż tydzień lub dwa i zdążę już zaklimatyzować się w danym miejscu, gdzie mam praktycznie wszystko co mi trzeba to powrót do domu, do tej rutyny, którą wcześniej w całą świadomością i przyjemnością tu zostawiłam jest dla mnie bardzo, bardzo bolesna. Owszem, lubię wrócić do swojego domu bo a)jest mój i nie musze się w nim ograniczać, b)nie mam obowiązku stawiania się o tej i o tej godzinie na śniadaniu/obiedzie/kolacji, c)bo mam tu swoich przyjaciół z którym zawsze miło spędzam czas, c)bo muszę zająć się wszystkimi zdjęciami, jakie zrobiłam w czasie tej podróży(chociaż to czasem zalicza się to do negatywnych powodów wracania). Lecz są też takie których nie lubię, a nawet nienawidzę, czyli rozpakowywanie swoich bagaży(naprawdę nie wiem czemu mój zapał do pakowania wysiada przy rozpakowywaniu), czy segregowanie brudnych/czystych ubrań. Zawsze jest tego po prostu zdecydowanie za dużo. Kiedy się pakuje zawsze kalkuluje sobie wszystkie ubrania jakie chcę zabrać, bo po co mam pakować dwie czarne spódniczki jak wiem, że nie będą mi potrzebne przy tak wysokich temperaturach. Biorę więc jedną czarną i jedną czerwoną. Poza tym staram się zabierać ubrania, które będę mogła swobodnie łączyć z innymi, takie jak biały t-shirt, a nawet oglądam filmiki Louisa Vuitton’a jak sprawnie i odpowiednio się spakować (naprawdę polecam!!) ale przecież to na nic. I tak zawsze biorę wszystkiego za dużo i wszystko w walizce jest ułożone byle jak. Tak więc zostawiam Was teraz ze zdjęciami, a sama zabieram się za to co uwielbiam czyli rozpakowywanie walizki!
Always when I'm at home more than a week or two and I would like to stay in a place where I have almost everything I need it, return home, to the routine, which is already in full pleasure there is left for me very painful. Yes, I like to go back to my house because a) it is mine and I do not have to limit it, b) I haven’t stay at this hour for breakfast / lunch / dinner, c) because I've got my friends which is always great I spend my time, c) because I have to deal with all the pictures that I did on this trip (although it sometimes includes the reasons for going back to negative). But there are also things I do not like, or hate- unpacking your luggage (really do not know why my enthusiasm for the packaging gets when unpacking) or filing dirty / clean clothes. There is always the just way too much. When we calculate the always packed all the clothes you want to take, for what I have to pack two black skirts as I know that I need not be at such high temperatures. So I take one black and one red. I try to take clothes that I could easily connect with others, such as white t-shirt, and even watch videos of Louis Vuitton as efficiently and appropriately to pack (really recommend it!) But then it's useless. And so I always take everything too much. So I leave you now with photos and I get down to what you love- unpack my bags!Poznajecie kto to taki?/ You know who is it? :)

20 July 2013

SIMPLE


|ph. Ala/wearing denim jacket- Bershka, blouse- no name, shorts- House|

Chyba podstawowym planem każdego ucznia w wakacje jest odpoczynek. Codzienne wylegiwanie się w swoim łóżku lub na piaszczystej plaży, spędzanie czasu z przyjaciółmi, czy różne inne zajęcia, na które nie zawsze mamy czas w roku szkolnym. Ja również nie wyobrażam sobie wakacji bez takich atrakcji, ale sądzę, że ciekawą formą wypoczynku jest też zwiedzanie naszych okolic, czy innych miejsc jak dotąd nam nie znanych. Moje długo wyczekiwane podróże podróże zaczną się dopiero w sierpniu, ale już nie mogę się doczekać kiedy zdam Wam z nich relacje!
I think the basic plan of each student in a holidays is relax. Sleeping in bed (very long) or on a sandy beach, spending time with friends, or other activities, which do not always have time during the school year. I also do not imagine the holidays without these attractions, but I think that an interesting form of recreation is also a tour of our surroundings, and other places which we don't know yetas yet. My travel will start in August, but I can not wait when I take you to one relationship!


6 July 2013

IT'S TOO HOT FOR ME

|ph.My Brother/wearing blouse-Reserved, shorts-second-hand|

Bardzo lubię lato.Wakacje, zwiedzanie nowych miejsc, a co najważniejsze możliwość robienia mnóstwa zdjęć w nowym miejscu, co zawsze sprawia mi ogromną przyjemość. W czasie tej pory roku staram się nie narzekać na pogodę, ale te upały które dotarły do Polski nie dają mi żyć. To nie jest to słońce, które sobie przy dziesięciostopniowym mozie wymarzyłam, przecież miało być maksymalnie dwadzieścia trzy/pięć stopni.
I like summer. Holidays, visiting new places, and most importantly,to take a lot of photos in a new place, which always makes me proud to large. During this time of year I try not to like the weather, but this weather which is in Poland do not give me to live. This is not the sun that I dreamed in winter, supposed to be a maximum of twenty-three / five degrees.
W czasie takich upałów każdy myśli chyba tylko o tym, aby cały dzień spędzić w luksusowym hotelu z wielkim basenem, kosztować tam wytrawnych przystawek i napojów, a gdy nam się już znudzi, to położyć się na leżaczku i po prostu spać. W moim przypadku kiedy jest tak gorąco pojawia się problem ubierania. Bo co mam na siebie założyć przy tak wyskokiej temperaturze? W czasie takiej pogody nie pozostaje nic innego jak tylko nie wychodzić z domu lub ograniczyć mój ubiór do całkowitego minimum, bo przecież nikt nie chce smażyć się na takim słońcu. Ale mi oczywiście trudno jest wyjść gdzieś w stroju bez ramiączek, czy z odsłoniętym kawałkiem gołego brzucha i to się raczej nie zmieni. Zatem wnioskuję, że w czasie upałów powinnam zostać jednak w domu albo ewentualnie zakładać tak jak w dzisiejszym poście lekkie i przewiewne ubrania, w których czuję się całkowicie komfortowo.
During such heat waves unless everyone thinks about is to spend all day in a hotel with a great pool, where everyone eat snap and drinks, and when we get bored, then lie down on bed and just sleep. In my case, when it is so hot there is the problem of dressing. Because what I put myself at such temperature spikes? While the weather there is nothing else to do but do not leave the house or do my clothes to complete a minimalist, because no one wants to 'cook' on the sun. But I of course, it is difficult to go out in a strapless dress or a piece of exposed bare stomach and it is unlikely to change. So I think that in hot weather, however, should be at home, or possibly as in today's post light and airy clothes in which I feel completely comfortable.